Punktovane mreže


Punktovane mreže imaju veoma širok spektar primene u svim granama industrije, kao što su:

  •   prehrambena industrija
  •   industrija građevinskog materijala
  •   industrija prerade voća i povrća
  •   pčelarska industrija i dr.

Punktovane mreže veliku primenu pronalaze i u modernoj arhitekturi, enterijeru i eksterijeru.